Sydsamer

Från Bottenhavet till Atlanten

»En skatt för den kulturhistoriskt intresserade, oavsett om man bor i Stockholm eller i områdena som boken behandlar« NSD.

489:-
  • Författare: Christer Westerdahl
  • Artikelnummer: 10168
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 378 sidor, Båtdokgruppen

Bygg aldrig en kåta på en gammal härd

»En skatt för den kulturhistoriskt intresserade, oavsett om man bor i Stockholm eller i områdena som boken behandlar« NSD

Sydsamer (ursprungligen från 1986, här i en omarbetad utgåva) betraktas som något av en klassiker inom samisk kulturhistoria. Boken baseras på bland annat en mängd intervjuer som Christer Westerdahl gjorde med människor i Åsele lappmark, i en tid när äldre seder och bruk höll på att gå förlorade i folkminnet. Även Westerdahls nitiska arbete med att inventera boplatser och visten, ger tyngd åt boken. Kapitelrubrikerna speglar väl det breda upplägget: Arkeologi och historia; Nybyggen; Bosättningar i kustlandet; Sägner och folktro; Skogssamer; Fjällsamer samt Samiska pionjärer.

Intressant är att skogssamerna, som ofta fått en styvmoderlig behandling i facklitteraturen, får ta lika stor plats som fjällsamerna, vilkas historia och traditioner till viss del skiljer sig åt. Som grupp betraktad har »sydsamerna« spelat en viktig roll för samisk identitet och politisk medvetenhet.