Yrken och arbetsliv i antikens Rom

Vad ingick i en snickares arbetsbeskrivning? Ett stort antal fria yrken skildras, från barnmorska, till fiskare och skrivare.

255:-
  • Författare: Emin Tengström
  • Artikelnummer: 8027
  • Danskt band, 183 sidor, Norma

Glimtar av det dagliga slitet

Vad ingick i en snickares arbetsbeskrivning? Hur gick det till att anlägga akvedukter? Vilka arbetsredskap använde skrivare?

Precis som i alla samhällen vilade det romerska på arbete och åter arbete. Arbetskraften utgjordes både av fria yrkesutövare och av slavar, och antalet yrken blev med tiden mycket högt. Det vittnar denna både lättillgängliga och gedigna introduktion om. Här berättar Emin Tengström, docent i latin, om ett stort antal fria yrken – från jordbrukare, gruv- och byggnadsarbetare, till soldat och barnmorska.

Även om många yrken fortfarande finns kvar – arkitekt, lärare, fiskare – inser läsaren snabbt att villkoren är väsensskilda mellan då och nu. Intressant att notera är också att statliga monopol fanns redan på romersk tid. Papperstillverkning och gruvdrift är exempel på två branscher där staten agerade ensamt. Vidare lägger Clio på minnet att locktång var ett redskap som frisören använde flitigt – och det i en tid då inga damfriseringar fanns.