Zsófia Torma och civilisationens vagga

Biografi över en banbrytande kvinnlig arkeolog som upptäckte Vinča­kulturen i Europa.

  • Författare: Anders Kaliff
  • Artikelnummer: 10628
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 176 sidor, Carlssons

Kvinnlig pionjär inom arkeologin

Hon fann spåren efter Europas första hög­kultur.

Hade Zsófia Torma (1832–1899) varit man eller kommit från ett större språkområde hade hon varit en berömdhet inom arkeologin, i pari­tet med Trojas upptäckare Schliemann. Men nu kom hon från ungerska Transsylvanien.

För 7 000 år sedan, när jordbruket gjorde sitt första insteg i Europa, uppstod i Transsylvanien en tidig jordbrukscivilisation, som av arkeologer vanligen kallas för Vinča­kulturen. Den utmärktes bland annat av stora bosättningar med många tusen invånare, att man bedrev jordbruk och höll tamboskap, av unikt tidiga kopparföremål samt av keramik av mycket hög kvalitet. Upptäckaren av denna stenålderskultur var Zsófia Torma.

Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, porträtterar här denna banbrytande arkeolog och hennes tid, samtidigt som han fördjupar sig i den stenålderskultur som Torma utforskade. Själv trodde hon att de symboler som fanns inristade på Vinča-keramiken var en skrift. Så vad har forskningen lärt sedan Tormas tid, hur står sig hennes teori idag?