Trohetspris

Trohetspriser tillfaller dem som varit medlemmar i mer än 24 mån.

9789170313158

Tisdagar med Tolfterna

I denna underfundiga bok har de många självbiografiska partierna i Petrarcas skrifter fogats samman till en sammanhängande »självbiografi«.

Idel bildningstörstande kvinnor

Här tecknas en levande bild av nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

I slutet av 1800-talet var tillgången till bildning en klassdelare. I Stockholm kunde kvinnor ur arbetarklassen få utlopp för sin vetgirighet på Arbetsinstitutet, men det var också allt. 1892 fick så Ellen Key och väninnan Amalia Fahlstedt idén att starta en diskussionsklubb, där kvinnor skulle mötas över klassgränserna. Organisationen fick namnet Tolfterna, och upplägget var att »inbjudarinnor« skulle ordna tedrickning med samtal och föreläsningar för mindre bemedlade kvinnor. Det blev succé.

I dag är Tolfterna bortglömda, men på sin tid var de en vital del av Stockholms rika föreningsliv. Om initiativtagarna, mötena och tidens stora vurm för bildning berättar Lisbeth Håkansson Petré i den mycket läsvärda Tisdagar med Tolfterna. Här möter vi såväl sömmerskor och hembiträden, som strykerskor och cigarrarbeterskor i en skildring där levnadsvillkor, kvinnofrågan, föreningsliv och fackföreningsrörelsen hela tiden skymtar förbi.

Hattsömmerskornas bokklubb på utflykt i Lilljansskogen 1903. Flera av dem besökte Tolfternas möten.

 

 

9789172171183

Francesco Petrarcas självbiografi

I denna underfundiga bok har de många självbiografiska partierna i Petrarcas skrifter fogats samman till en sammanhängande »självbiografi«.

Petrarca hälsar eftervärlden

Närmare än så här kan man knappast komma det stormiga 1300-talet.

Det är dags att presentera Petrarcas självbiografi. Nu invänder nog vän av ordning att Petrarca aldrig skrev någon memoar, och det stämmer. Däremot har mycket av det som han författade självbiografiska drag, och i denna underfundiga bok har en av Sveriges främsta Petrarca-kännare, Anders Bergman, ordnat det författaren skrev om sig själv i kronologisk följd. Bara undantagsvis har texten behövt justeras för att få fram en sammanhängande levnadsteckning. Här öppnas formligen Europa under 1300-talet inför läsarens ögon, och det märks att vi har att göra med en av världslitteraturens främsta författare.

Petrarca var ingen stugsittare, utan resten vida kring, inte bara i Italien utan också i Frankrike och dagens Benelux, Tyskland och Tjeckien. Han stod på vänskaplig fot med Boccaccio och en mängd andra lärda, var bekant med flera påvar och träffade även kejsare Karl IV. Därtill blev han vittne till hur digerdöden och hundraårskriget bredde ut sig. Här berättar han även om sin uppväxt och genombrott, om den omtalade bergsbestigningen och, förstås, om kärleken till Laura.